Biodiversiteit is een actueel thema, ook in de fruitteelt. Vanuit het project Natuurinclusieve landbouw Rivierenland Fiche 5.1 wordt daarom op dinsdagmiddag 28 mei een bijeenkomst georganiseerd rond dit thema. Deze vindt plaats bij Fruitweelde in Ingen.

Tijdens de middag gaat Arjen de Groot, Onderzoeker ecologie en ecosysteemdiensten bij de Wageningen University & Research, onder meer in op het nut van biodiversiteit, bestuiving, plaagbestrijding, productie en opbrengsten. Hoe kunnen zowel de telers als de natuur worden geholpen?

Ook Delphy-adviseur Gerjan Brouwer komt aan het woord; zij gaat in op metselbijen en biodiversiteit ten behoeve van metselbijen. Hoe kun je extra bestuivers op je bedrijf introduceren en stimuleren?

De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondje over het bedrijf. Aanmelden kan via deze link (tot 20 mei). De volledige uitnodiging vindt u hier.