Jaarvergadering, gevolgd door inleiding door M. Man (ABAB) over o.a. ‘Visie op de fruitteeltsector aangevuld met cijfers’ en ‘Hoe kijkt een bank naar mijn bedrijf’.