Bijeenkomst over Precisie Fruitteelt (boomgaard-scout, bodemkartering en zelfrijdende tractoren). Met medewerking van R. Bal.