Veldbijeenkomst over actualiteiten rond de bloei, georganiseerd door CZAV en CAF.

Tevens een demonstratie door GreenA over Squall (spuitopstelling en uitleg). Deze bijeenkomst telt mee voor de verlening van de spuitlicentie, onderdeel veiligheid en techniek. Neem uw licentiepas mee.