Avondbijeenkomst over actualiteiten rond vruchtdunning en gewasbescherming. Met medewerking van Frank Eerland (van Iperen)