Voorjaarsbijeenkomst over gewasbescherming en teelt door CZAV/CAF, licentieverlenging: Teelt en Techniek. Sprekers zijn Yannick Smetz (Boomkwekerij Fleuren) over bodemscans en Dick van Gilst van (Gebr. Weststrate) over spuittechniek.