De NFO-kring Midden-Nederland houdt op dinsdag 26 februari haar Algemene Ledenvergadering met aansluitend een inleiding door Jan Huitema. Huitema is veehouder en lid van de VVD-fractie van het Europees Parlement. In zijn inleiding bespreekt hij de kansen en bedreigingen die vanuit de EU op de Nederlandse fruitsector afkomen. Hij zal ingaan op het GLB-beleid na 2020, gelijk speelveld in Europa en de subsidies aan de recent toegetreden EU-landen.
De vergadering begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Na de pauze om 21.00 uur houdt Huitema zijn inleiding.  Van 21.30 tot 22.00 uur is er gelegenheid voor discussie. De bijeenkomst wordt tussen 22.00 en 22.30 uur afgesloten onder het genot van een hapje en drankje.