Algemene Ledenvergadering NFO

Tijdens de ALV vertelt Theo Vernooij over de moderne kersenteelt in Nederland en over de historie van zijn bedrijf. Na afloop van de ALV krijgen de bezoekers een rondleiding en is er gelegenheid om het kersenmuseum te bezoeken. Helma Lodders van de VVD verzorgt als gastspreker een inleiding.

Locatie: Theo Vernooij, Groenewoudseweg 18 in Cothen.

Aanvang: huishoudelijk gedeelte om 12.00 uur; algemene gedeelte om 14.00 uur.

 

In het huishoudelijke gedeelte staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Opening door NFO-voorzitter, Michiel Gerritsen
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Benoeming en herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers
  5. Jaarverslag van de NFO over 2016
  6. Financiƫn en contributie
  7. Aanpassen statuten
  8. Rondvraag
  9. Sluiting