Bijeenkomst over Ontwikkelingen Arbeid 2020, en korte update van bestuur NFO-Productgroepen Houtig kleinfruit en Steenfruit. Ook hardfruittelers zijn welkom. Aanmelden voor buffet na afloop via info@nfofruit.nl o.v.v. ’aanmelding 22 januari’.

Inloop vanaf 16.00 uur