“Help mee om technologisch onderzoek voor de fruitteelt mogelijk te maken”

Als NFO kring Midden-Nederland vinden we het belangrijkrijk dat we vooruitkijken en samenwerken aan een goede en rendabele toekomst.
Daarom vinden we het als kring belangrijk dat er gewerkt wordt aan praktijkgericht technologisch onderzoek specifiek voor de fruitteelt.
Dit omdat technologie voor de fruitteelt bijdraagt aan (1) verduurzaming van de teelt, (2) het optimaliseren productie en (3) het in de toekomst vervangen handmatige arbeid.

De NFO heeft daarom samen met anderen een subsidieaanvraag ingediend om dit technologisch onderzoek mogelijk te maken. Deze aanvraag, onder de titel “The Next Fruit 4.0” is positief beoordeeld. We krijgen als sector de subsidie alleen als het bedrijfsleven dit project ook meefinanciert. Daarom vragen we u als fruitteler om 4 jaar (voor vast bedrag per jaar) het vervolgonderzoek mogelijk te maken. Uiteraard krijgt u hier ook iets voor terug. In bijgaande brief kunt u hier alvast iets over lezen. Ook leggen we in bijgaande brief alvast iets uit over aan welke praktische toepassingen in dit project gewerkt gaat worden.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept of dat u wellicht suggesties heeft voor dit project.

Daarom organiseren we op donderdagavond 4 februari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst waarin we de inhoud van het project en de vraag om mee te financieren toelichten.

Programma

  1. Opening in welkom
  2. Stand van zaken Fruit 4.0
  3. Het nieuwe project Fruit 4.0
  4. Gelegenheid voor het stellen van vragen

Sprekers deze avond zijn Peter Frans de Jong (projectleider Fruit 4.0) en Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar bij de NFO).

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Annemarie Dubbink via adubbink@nfofruit.nl.