Vind je natuurinclusief een wollig begrip? Iets van de politiek, maar praktisch een te-ver-van-mijn-bed show? Kom dan naar de inspiratiemiddag natuurinclusieve landbouw in de Proeftuin Randwijk op 15 oktober. Daar maken we via gerenommeerde sprekers en een prikkelend discussieforum natuurinclusief boeren concreet. Laten we zien hoe het goed is voor natuur én portemonnee. Praten we samen over praktische hobbels die er zeker zijn. Inspiratie, motivatie en activatie: allemaal ingrediënten om de grote uitdagingen van morgen en overmorgen tegemoet te treden.

Programma

 • 13:00 – 13:30: Ontvangst/inloop
 • 13:30 – 13:35: Welkom door de dagvoorzitter
 • 13:35 – 13:45: Patricia Hoytink, burgemeester van de gemeente Overbetuwe en voorzitter van de stuurgroep van het Platform vertelt over de rol van Platform Natuurinclusieve landbouw in deze regio.
 • 13:45 – 14:15: Martin Scholten, strategisch adviseur van Raad van bestuur WUR en adviseur LNV over Kringlooplandbouw legt uit waarom een transitie naar een meer natuurinclusieve (kringloop)landbouw noodzakelijk is. En deelt zijn visie op de richting waarin we ons als landbouw moeten ontwikkelen.
 • 14:15 – 14:30: Hilde Engels is voorzitter van de Fruitmotor en bezig met een master over circulaire businessmodellen aan de Radboud Universiteit. Zij gaat in op de vraag: Hoe verdient een boer of fruitteler geld met NIL?
 • 14:30 – 14:45: Jan Peeters, adviseur bij Fruitconsult en Karin Winkler, onderzoeker WUR vertellen wat ze doen aan natuurinclusieve landbouw op Proeftuin Randwijk.
 • 14:45 – 15:15: Vragen en discussie. Martin Scholten, Hilde Engels, Karin Winkler en Jan Peeters gaan het gesprek aan met kritische ondernemers met betrekking tot natuurinclusieve landbouw:
  • Marc André de la Porte (NFO voorzitter kring Midden Nederland)
  • John Spithoven (Stichting Stikstofclaim)
 • 15:15 – 16:00: Rondgang bedrijf en markt natuurinclusieve landbouw.

Kijk op natuurinclusievelandbouwgelderland.nl voor meer informatie en aanmelden.