Op maandag 22 augustus aanstaande vindt op het fruitbedrijf van Gerrit Verweij De Geus in Deil een praktijkavond plaats rond het thema ‘Natuurinclusief boeren/natuurinclusieve fruitteelt’. Verweij De Geus vertelt tijdens deze bijeenkomst, die wordt georganiseerd vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, onder meer over hoe hij natuurlijke plaagbestrijding toepast en rekening houdt met de bodem.

De teler wil de komende tijd het middelenverbruik reduceren, met name in de appelteelt. Hij experimenteerde de afgelopen jaren met allerlei maatregelen in zijn boomgaard en laat zien hoe deze inspanningen hebben bijgedragen aan een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Daarnaast is er vanuit het Collectief Rivierenland aandacht voor de invulling van het nieuwe GLB 2023-2028. Wat betekent dit in de praktijk? En hoe is dit bijvoorbeeld te combineren met het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)?

De avond start om 19.00 uur en vindt plaats op het bedrijf van Gerrit Verweij De Geus, Boonakkerweg 4 in Deil. U kunt zich hier gratis aanmelden voor deze bijeenkomst. Op deze site vindt u ook het volledige programma van de avond.

Via deze video kunt u alvast kennismaken met Gerrit Verweij De Geus en zijn bedrijf.