De NFO-kring Zuid(west) organiseert op 7 december een bijeenkomst in het kader van het project ‘Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat’. De bijeenkomst wordt in samenwerking met ZLTO Advies (John Bal), Delphy (René Bal) en Van Ieperen (Martin Tolhoek) gehouden.

Programma:

  • Resultaten Perendag-proeven door René Bal
  • Mogelijkheden groene middelen door Martin Tolhoek
  • Uitleg nieuw GLB 2023 voor de fruitteelt door John Bal