Proeftuin Randwijk kan niet zonder steun van supporters (fruittelers) en sponsoren. Daarom worden beide groepen op woensdag 12 juni uitgenodigd op de Proeftuin voor een bijeenkomst rondom het thema ‘Duurzaam telen’.

Programma Supportersbijeenkomst:
18.45-19.00 uur Ontvangst met koffie/thee + koek
19.00 uur Opening en welkom door Siep Koning (Voorzitter stuurgroep Proeftuin Randwijk)
19.05 uur Heeft bedekte teelt de toekomst? Inleiding van Rien van der Maas (onderzoeker bij WUR)
19.25 uur Rondgang over de proeftuin met als rode draad ‘duurzame fruitteelt.
21.00 uur Afsluitend drankje en hapje.

Sponsoren zijn uitgenodigd vanaf 15.15 uur.
Een aantal sprekers vertelt waar de uitdagingen van vandaag liggen, wat de sector al bereikt heeft de afgelopen jaren, waar de sector nu staat, wat op het gebied van verduurzaming realistisch en haalbaar is op korte termijn én waar kansen liggen voor de langere termijn. Daarna is er een wandeling over de proeftuin.
Het programma wordt om 17.50 uur afgesloten onder het genot van soep, broodjes en een drankje.

Aanmelden kan via Sponsorenbijeenkomst of Supportersbijeenkomst.