Een Interessante bijeenkomst, u wordt bij gepraat over de ontwikkelingen van Suzukifruitvlieg en u kunt u mening geven over de koers van de NFO.

19.00 – 20.00 uur Suzuki fruitvlieg

Inmiddels al 10 jaar lang is Suzuki-fruitvlieg een bedreiging voor de teelt van houtig kleinfruit en steenfruit. De toenemende onzekerheid zet het toekomstperspectief onder druk. De bijna stilgevallen doorontwikkeling van maatregel en strategieën helpen hier niet in mee. Graag willen we als NFO met u nadenken over de huidige situatie en nieuwe mogelijkheden verkennen.

20.00 – 22.00 uur Strategie NFO

Het afgelopen jaar hebben we in kleine kring gesproken over de toekomst van de sector en onze rol als NFO daarin. Er komt veel op ons af: kansen, maar ook bedreigingen of ontwikkelingen die van ons flexibiliteit vragen. We willen onze toekomststrategie verder uitwerken en concretiseren, en daar hebben we jullie inbreng voor nodig! Nu is het de tijd om onze inspanningen naar een hoger niveau te tillen. Samen met onze leden willen we een effectieve strategische visie met bijpassend communicatieplan ontwikkelen, waarmee we elkaar kunnen bereiken en versterken.

Wij gaan graag met u in gesprek op 23 oktober.

Klik hier voor de volledige uitnodiging en meldt u aan via onderstaand aanmeldformulier.

Themagroep Houtig klein-en steenfruit
Frederik Bunt