Na een toelichting door het bestuur over het Masterplan Zoetwater zal Frank van de Geijn, Wageningen Food & Biobased Research, ingaan op:

  • hoe oude koelinstallaties in bedrijf te houden (freon-problematiek)
  • actualiteiten bewaarseizoen 2021/’22
  • ontwikkelingen en Innovaties in de bewaartechniek.