Gezien de huidige situatie rondom Covid-19, is in afstemming met de sprekers, besloten de bijeenkomst toch naar een later, nog te bepalen, moment te verplaatsen. Donderdag 9 december zal er dus geen bijeenkomst plaatsvinden.

Duurzaam Bodembeheer in de fruitteelt – Praktisch aan de slag met data, bodem en bemesting
Bijeenkomst in het kader van het project Vitale Fruitteelt in Limburg (NFO, LLTB en Fruitveiling Zuid-Limburg) in samenwerking met het project Duurzaam Schoon Grondwater.