Grote delen van Nederland zijn aangewezen als NV-gebied, waardoor het gebruik van stikstof flink wordt ingeperkt.
Ook in de fruitteelt is stikstof een zeer belangrijk nutriënt. Om inzicht te krijgen in opname en emissie van stikstof in de fruitteelt, hebben de Provincie Zeeland, Delphy en ANROM BV het project ‘Emissieloze Fruitteelt’ opgezet.

Door middel van periodieke metingen is onderzocht hoeveel stikstof er door fruitbomen worden opgenomen en wat aanwezig blijft in de verschillende grondlagen. De bemesting is uitgevoerd met dierlijke en plantaardige meststoffen. Na afloop zijn de resultaten beoordeeld op kosten en opbrengsten.

Tijdens een webinar over stikstofbemesting in de fruitteelt, op 17 juni aanstaande, praten we u graag bij.

Het programma ziet er als volgt uit:

Introductie project Emissieloze Fruitteelt Zeeland door Peter Feijtel. Proeven voor het project liggen bij hem in de boomgaard.
Toelichting projectresultaten bemesting door Gerjan Brouwer, Delphy
Toelichting kosten/ opbrengsten door Adri Streef, Delphy.
Toelichting inzake aanwijzing NV-gebieden door André van de Straat,
Provincie Zeeland
Discussie over de toekomst van de bemesting in de fruitteelt

Het webinar start om 19.30 uur. Aanmelden kan tot 14 juni aanstaande via 4458sc11@kpnmail.nl. U ontvangt dan de inloggegevens.