Het CBS meldde vrijdag 14 januari dat het middelengebruik in Nederland ruim 10% gedaald is. In de fruitteelt lag het middelengebruik in 2020 zelfs meer dan 30% lager dan in 2016. Het CBS vraagt eens per vier jaar bij agrariërs op welke en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn. In de fruitteelt worden deze alleen opgevraagd voor peer en appel. De door CBS gepresenteerde cijfers zijn op basis van gegevens die door fruittelers zijn aangeleverd.

Zowel in appel als peer lag het gebruik op ongeveer 20 kg werkzame stof per hectare. Door het droge jaar 2020 zijn vooral minder fungiciden gebruikt, bij appel 4,1 kg en bij peer 6,1 kg minder dan in 2016. Zowel bij appel als peer is ook zo’n 3 kg minder paraffine olie gebruikt. Daarnaast daalde de hoeveelheid herbicide, doordat in 2020 geen amitrol meer kon worden ingezet. Ook het gebruik van glyfosaat nam af. In tegenstelling tot andere sectoren nam de inzet van insecticide niet toe.

Alleen het noodzakelijke
Dit toont aan hoe precies en doelgericht fruittelers bezig zijn met gewasbeschermingsmiddelen. Ze passen alleen toe wat noodzakelijk is. Het was mogelijk om te minderen, gesteund door actuele kennis, advies en weersinvloeden. Maar het is iets dat niet oneindig is, en zeker niet zonder risico’s. Tegelijk worden telers geconfronteerd met een rap afnemend middelenpakket en steeds strengere toepassingsvoorwaarden van de middelen die nog wel toegepast mogen worden. Dit terwijl effectieve en betaalbare alternatieven uitblijven. Het wegvallen van middelen zonder beschikbaarheid van goede alternatieven kan leiden tot grote oogstverliezen of lagere kwaliteit van het gewas. Dit effect is voor steeds meer telers wel de realiteit waar ze mee om moeten gaan.

Verschillend risicoprofiel
In de cijfers van het CBS wordt gekeken naar de gebruikte hoeveelheid kilogram gewasbeschermingsmiddelen. Dit zegt echter niet alles. De NFO bepleit dat in de discussie over gewasbescherming naar milieudruk in plaats van aantal kilo’s wordt gekeken. Stoffen hebben immers een verschillend risicoprofiel, de ene kilogram is de andere niet.

Toekomstvisie
Richting 2030 zijn ambitieuze doelen gesteld voor het verduurzamen van gewasbescherming in de Toekomstvisie en daarbij het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Om dit programma te laten slagen is essentieel dat er weer handelingsperspectief komt binnen de gewasbescherming. De NFO pleit voor een integraal meerjarig transitiebeleid waarin de teler centraal staat.

Bron: CBS

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 januari 2022 - 16:32