Het concept 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) houdt geen rekening met de teelt van fruit. Dit is de kern van de NFO reactie naar het ministerie. Samen met LTO is een sectorbrede analyse en reactie gemaakt. Deze is terug te lezen op de LTO site. De NFO heeft een gerichte reactie gemaakt over de onwerkbare gevolgen voor de fruitteelt. Vooral voor de onduidelijkheid over rustgewassen in het bouwplan en over de invulling van de onnodige bredere bufferzones is aandacht gevraagd in de NFO-reactie.
Lees hier de NFO-reactie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 oktober 2021 - 16:51