Een nogal eens gehoorde term is: ‘ik heb 95% driftreducerende doppen op mijn spuit dus dan is mijn driftreductieklasse ook 95%’. Klinkt logisch, maar de werkelijkheid is volgens NFO gewasbeschermingsspecialist Jaco van Bruchem toch iets anders. De 95% driftreducerende dop, Albuz TVI 80-025, bij maximaal 7 bar, kent voor de fruitsector geen meerwaarde t.o.v. een 90% driftreducerende dop. In tabel 3 van de Driftreducerende Techniek (DRT) klassenlijst wordt gekeken naar spuitdoppen met bijvoorbeeld ‘tenminste 90% driftreducerende dop’. Of je nu een 90% of 95% dop plaatst de tabel gaat uit van een start van 90%. Een standaard dwarsstroomspuit uitgerust met 90% of 95% driftarme spuitdoppen is 90% driftreducerend als de buitenste rij eenzijdig, alleen perceel inwaarts, bespoten wordt. Wordt er ook voldaan aan lage luchtinstelling + maximaal toerental van 540 rpm op aftakas dan wordt de DRT-klasse 95%. Een spuitdop, hoe belangrijk voor de spuitdriftreductie, is maar een onderdeel van een spuittechniek. Zie het als bouwstenen: dop volgens DRT-lijst + spuittechniek en hoe te gebruiken bepaalt de hoogte van de driftreductieklasse.
Zo staan er ook technieken in de lijst waarmee met een 75% driftarme dop 90% of zelfs 95% driftreductie (Wanner dwarsstroomspuit 2-rijer) is te halen. Te zien is dat voor alle technieken waarmee 99% driftreductie te halen is een driftarme spuitdop uit de 90% klasse nodig is. In de gehele DRT-klassen lijst voor de fruitteelt wordt nergens een 95% driftarme spuitdop genoemd. Hierdoor heeft deze dop ten aanzien van spuitdriftreductie erkenning geen meerwaarde t.o.v. een 90% driftarme spuitdop. De DRT-lijst is bepalend welke spuitdriftreductie behaald wordt op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen wordt ook een DRT klasse voorgeschreven.

Klik hier voor meer info over de DRT-lijst (driftreducerende technieken) en DRD-lijst (driftreduceren doppen).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 oktober 2020 - 15:05