Aalt Dijkhuizen en Sybe Schaap zijn toegetreden tot de recent ingestelde Raad van Advies van Stichting Agrifacts (STAF). Beiden zullen STAF gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Het opzetten van de Raad van Advies is onderdeel van het opschalen van de onderzoekscapaciteit van STAF. De veelal complexe vraagstukken die STAF oppakt, moeten in relatief korte tijd worden teruggebracht tot de kern en harde feiten. De Raad van Advies zal STAF adviseren over de aanpak van vraagstukken, meedenken over kennisbronnen die daarbij van betekenis kunnen zijn, en adviseren over de communicatie van de uitkomsten en de eventuele verzoeken tot rectificatie van onjuiste informatie.

Dijkhuizen en Schaap hebben beiden een breed netwerk in wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Dijkhuizen is onder andere voorzitter van de Topsector Agri & Food en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR. Schaap was landbouwer en hoogleraar Water policy & governance in Wageningen en tot juni 2019 lid van de Eerste Kamer.

Bron: stichtingagrifacts.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019 - 19:06