In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te vinden. Dat ervaren ook veel fruittelers. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – denk bijvoorbeeld aan statushouders en (ex-)gedetineerden – zijn dan mogelijk een interessante doelgroep.

Bij ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ gaat het om mensen die om een bepaalde reden moeite hebben om een gewone baan te vinden en uit te voeren. Dit als gevolg van langdurige werkloosheid, maar bijvoorbeeld ook door iemands verleden of door een taal- en/of cultuurbarrière. Dikwijls zijn deze mensen echter wel erg gemotiveerd en gedreven en loyaal aan het bedrijf. Daarbij zijn er soms subsidiemogelijkheden voor deze doelgroep. Ook geeft u, door het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, concreet invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar staat wel tegenover dat deze mensen een goede begeleiding nodig hebben.

De Werkgeverslijn Land- en tuinbouw maakte een speciale themapagina over het werken met deze doelgroep en de subsidiemogelijkheden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2023 - 16:20