Het afgelopen jaar zijn er volgens de statistieken van het CBS 6 biologisch gecertificeerde fruitbedrijven bijgekomen en zijn 6 nieuwe bedrijven in omschakeling gegaan. In totaal zijn er nu in Nederland 173 biologische fruitteeltbedrijven en 26 bedrijven in omschakeling. Het areaal biologische fruitteelt bedroeg in 2019 624 ha en 104 ha in omschakeling. Dat is 728 ha in totaal. Daarmee komt het aandeel biologische fruitteelt uit op 3,5% van het totale fruitteeltoppervlak in Nederland.

In de openluchtteelt van kleinfruit gaat deze ontwikkeling sneller. Het aantal bedrijven dat zich met biologische teelt bezighoudt, ligt al een aantal jaren op hetzelfde niveau (42 in 2019), maar het areaal breidde sterk uit; van 52 ha in 2015 naar 95 ha in 2019. Dat betekent dat het aandeel biologische teelt in het kleinfruit inmiddels op 5,4% ligt.
Overigens is het aandeel biologische fruitteelt in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen nog steeds vrij laag.

Sinds 2015 laat de biologische fruitsector een stevige groei zien. Het areaal breidde met 30% uit van 511 ha in 2015 (bio + i.o.) naar 728 ha in 2019. Ook waren er in 2015 nog slechts 96 bedrijven volledig bezig met biologische teelt en 7 telers in omschakeling.
Een opvallende ontwikkeling is dat Gelderland Flevoland voorbijgestreefd is in meest biologische fruitteeltprovincie van Nederland. Inmiddels zijn in Gelderland 54 bedrijven actief met biologische teelt op 164 ha. In Flevoland zijn er totaal 22 bedrijven met biologische fruitteelt en in omschakeling en een totaal oppervlak van 158 ha.
Ook Zeeland lijkt aan een inhaalslag bezig met een sterke groei van 41 ha in 2015 naar 88 ha biologisch en in omschakeling in 2019. Ook het aantal telers dat zich met biologische teelt bezighoudt, breidde zich in deze provincie uit van 5 in 2015 naar 14 in 2019.

Klik hier voor een volledig overzicht van de CBS-cijfers.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:16