De CBS heeft de afgelopen week een groot aantal cijfers gepubliceerd, zo ook de areaalcijfers per teelt binnen de fruitsector. Het totaal oppervlak fruitteelt blijft met 20.382 ha stabiel, maar binnen de teelten zijn verschillende trends zichtbaar.
Zo bleef de al jaren geleden ingezette daling van het appelareaal en groei van het perenareaal ook in 2019 in stand. In totaal wordt nu in Nederland op 6.421 ha appels geteeld en op 10.086 ha peren.
Het areaal pruim neemt al een aantal jaren toe en steeg in 2019 verder naar 275 ha. Het areaal zoete kers daarentegen leverde juist weer iets in en komt uit 529 ha.

Over de hele kleinfruitteelt gezien daalde het oppervlak, maar binnen de teelten was er wel variatie. Zo bleef het oppervlak blauwe bes verder uitbreiden. Het areaal bedraagt nu 949 ha; een stijging van ruim 200 ha sinds 2015. Ook de rodebessenteelt blijft groeien, naar 324 ha in 2019.
De bramenteelt is zowel in de open grond (42 ha) als in de kas (32 ha) al drie jaar stabiel. Dat geldt eigenlijk ook voor de frambozenteelt. In de open grond was er een lichte afname naar 252 ha, terwijl de teelt onder glas weer iets toenam, naar 30 ha.
Een teelt die al een aantal jaren een teruggang kent, is die van zwarte bes. In 2019 stond er nog 206 ha van.

Klik hier voor de volledige CBS-cijfers, met voor hardfruit ook de cijfers per ras.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 maart 2020 - 19:14