Het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ is gisteren toegelicht tijdens de Biobeurs 2023 in Den Bosch. Doel van het plan is 15 procent biologisch areaal in 2030. Op dit moment ligt het aandeel biologisch over de hele landbouw op 4,4 procent, maakte Skal Biocontrole gisteren bekend. 

De presentatie gebeurde niet door LNV-minister Piet Adema, zoals eigenlijk de bedoeling was, maar door Guido Landheer. Hij is directeur Europees Internationaal en Agro-economisch beleid bij het ministerie van LNV.  Landheer haalde onder meer aan dat de keuze om als agrariër om te schakelen voor veel ondernemers een groot besluit is, dat veel onzekerheden met zich meebrengt. Desondanks schakelen steeds meer agrariërs om. Dat bleek ook uit nieuwe jaarcijfers die Skal Biocontrole gisteren presenteerde: het biologisch landbouwareaal groeide in 2022 opnieuw, naar 79.853 hectare (exclusief grond in omschakeling). Hiermee komt het areaal biologische landbouw uit op 4,4 procent. Precieze Skal-cijfers voor de biologische fruitteelt zijn op dit moment nog niet bekend, maar volgen op een later moment.

De geschetste trend naar biologisch zet ook door in de keten: steeds meer partijen switchen naar biologisch.

In het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’, dat de minister van LNV net voor Kerst overhandigde aan de Tweede Kamer en aan brancheorganisatie Bionext, is de ambitie vastgelegd om in 2030 uit te komen op een biologisch areaal van 15 procent. Om een verdere groei mogelijk te maken, moet echter ook de consumptie toenemen. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis en innovatie.

Voor de opstart van het plan stelt het ministerie in 2023 en 2024 26 miljoen euro beschikbaar. Dit geld zal onder andere worden ingezet voor een consumentencampagne, marktontwikkeling, verlenging van het investeringsfonds voor omschakeling naar biologisch en meer kennis en innovatie.

Biologische fruittelersvereniging Prisma liet eerder in het vakblad Fruitteelt weten positief te zijn over het plan, maar de ambitie voor 15 procent biologisch fruitareaal erg groot te vinden. “De biologische fruitsector kan alleen groeien als ook de consumptie toeneemt en er voldoende financiële middelen beschikbaar komen om de (huidige) teeltuitdagingen het hoofd te bieden”, zei David van de Graaf, voorzitter van Prisma, begin deze maand in Fruitteelt.

Het volledige Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ kunt u hier lezen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 januari 2023 - 16:18