Afgelopen week heeft LTO, in afstemming met onder andere de NFO, gereageerd op de internetconsultatie ‘Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen’. De NFO vindt het positief dat het gebruik van organische stofrijke meststoffen wordt gestimuleerd.

Belangrijke verbeterpunten voor de NFO zijn in de gezamenlijk reactie meegenomen. Zo is het belangrijk dat naast strorijke mest ook ander organische stofrijke mest, zoals houtsnippersrijke mest, onder de regeling gaat vallen. Daarnaast is het ongewenst dat door de nieuwe systematiek de maximale hoeveelheid compost die mag worden ingezet omlaag gaat. Belangrijk is ook dat meer organische producten, zoals bokashi, een vergelijkbare positie als groencompost krijgen in de mestwetgeving. Het is zorgelijk dat deze stimuleringsmaatregel nu nog in de consultatie ligt, waardoor de definitieve regeling nog niet bekend is. En dat terwijl telers wel al bemestingskeuzes moeten maken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 januari 2023 - 16:20