Op 21 juli 2021 kwam de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken met een advies over hoe de Nederlandse overheid in de toekomst het beste zou kunnen omgaan met arbeidsmigratie. Het advies gaat niet alleen over arbeidsmigratie binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten.
Het eerste wat de commissie concludeert is dat de kansen van arbeidsmigratie voor de Nederlandse samenleving  niet worden afgewogen of benut. Arbeidsmigratie kan volgens de commissie op drie wijzen worden benaderd. De eerste is het vervullen van de behoefte aan arbeidskrachten van werkgevers, de tweede is de bijdrage aan een goed functionerende arbeidsmarkt en de derde is de bijdrage van arbeidsmigratie aan de ‘brede welvaart’ in Nederland. Deze laatste benadering adviseert de commissie.

De ‘brede welvaartsbenadering’ betekent dat bij arbeidsmigratie wordt gekeken naar de kansen die deze migratie biedt voor de Nederlandse samenleving en dat een afweging wordt gemaakt van alle belangen die in het geding zijn: belangen van werkgevers, werknemers, migranten en de gehele samenleving.
Het advies is te vinden op adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl.

René Simons, voorzitter van de Klankbordgroep Arbeid van de NFO, is blij met dit advies: “De commissie adviseert om te kijken naar de voordelen van arbeidsmigratie voor de Nederlandse samenleving als geheel. Voor het eerst zien we dat er op een positieve manier wordt gekeken naar arbeidsmigratie en niet vanuit beeldvorming. Ik denk dat de fruitteelt al breder kijkt naar arbeidsmigratie. Zo kenmerkt onze sector zich door goede huisvesting op het bedrijf van de werkgever, is er een meestal een langdurige band tussen werknemer en werkgever én draagt de arbeid, die meestal alleen middels arbeidsmigratie is te verkrijgen, bij aan een goed en gezond product. Onze sector is klaar voor de ‘brede welvaartsbenadering’.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 juli 2021 - 17:52