Hoe lok je valken en vleermuizen, terwijl je andere vogels, zoals ganzen en kraaien, weghoudt uit je boomgaard? Het was één van de onderwerpen die gisteravond aan bod kwam tijdens de tweede avond van de NFO-studiegroep Biodiversiteit. Op het programma stond het aanleggen en onderhouden van bloemstroken in de boomgaard, maar al pratende kwamen allerlei onderwerpen rondom biodiversiteit aan bod.
De avond vond plaats op het bedrijf van Kees en Marijke van Ossenbruggen in Ingen. Sinds een paar jaar hebben ze een heuse faunapaal in de boomgaard staan. De 6 meter hoge paal is voorzien van een valkenkast bovenop en vleermuizenkasten aan de zijkanten. De kast is wel enkele keren door valken bezocht, maar waarschijnlijk is er nog niet gebroed. Volgens één van de deelnemers is de zitstok aan de kast hiervan de oorzaak. Kraaien kunnen dan eenvoudig bij de kast landen en de eieren roven. Uiteraard zal dit het komende jaar verder worden onderzocht. Al met al levert de paal voldoende mogelijkheden voor meer biodiversiteit én extra punten binnen PlanetProof.

Sinds enkele jaren werken Kees en Marijke met bloemstroken in de peren, om zo natuurlijke vijanden tegen perenbladvlo te stimuleren. De resultaten zijn positief, maar wel blijkt het lastig om een goede opkomst van het bloemzaad in bestaande grasbanen te realiseren. In een nieuwe aanplant gaat dit beter, waarschijnlijk omdat de grond daar droger is. In volgroeide grasbanen blijft de bodem te vochtig, wat teveel slakken aantrekt.
Op het moment van het bezoek stond vooral de wilde peen in bloei. De bloeischermen zijn ideale voedselplekken voor sluipwespen, roofwantsen en soldaatjes (rode weekschildkever). Bij schermbloemigen is de nectar makkelijk bereikbaar voor deze insecten. Planten met diepe bloemen, zoals klaver, zijn voor deze insecten minder geschikt omdat ze niet bij de nectar kunnen. Bijen en hommels kunnen dat met hun lange tong wel.

 

Deze studiegroep kwam bijeen in het kader van het Kennis op Maat Project Kennistransfer Plantgezondheid dat gefinancierd wordt door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, zie ook fruitvooruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 juli 2021 - 17:44