De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten zijn per 1 januari van dit jaar geïndexeerd met 3,7%. Jaarlijks wordt deze vergoeding geïndexeerd op basis van de stijging van de consumentenprijsindex. In onderstaande bedragen is deze verhoging verwerkt. Kijk in artikel 41.b en c van de cao Open Teelten voor de bijbehorende cao-bepalingen.

Afstand Bedrag per gewerkte dag
Meer dan 10 tot en met 15 km € 4,29
Meer dan 15 km € 5,94
Meer dan 5 tot en met 10 km
(let op! alleen bij verworven rechten)
€ 3,38

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2024 - 16:39