Gisteren, woensdag 19 februari waren er opnieuw boerenprotesten in Den Haag. Net als alle aanwezige agrariërs, maakt ook de NFO zich zorgen om de voortgang van het stikstofdossier. NFO-voorzitter Gerard van den Anker was aanwezig op de protestlocatie Koekamp in Den Haag.
De NFO is vertegenwoordigd in het Landbouw Collectief dat nog in onderhandeling is met het Kabinet over de te nemen maatregelen. De protesterende boeren maken zich zorgen of het voorgestelde overheidsbeleid gebaseerd is op de juiste informatie. Daarnaast duurt het stikstofdossier veel te lang en sleept het proces traag voort.

De échte stikstofcijfers
Het Mesdag Zuivelfonds presenteerde donderdagmiddag 20 februari zijn stikstofrapport in Nieuwspoort in Den Haag. Het hele stikstofbeleid is een ontzettend moeilijk verhaal geworden en iedereen spreekt elkaar tegen.

Wetenschappers van het Mesdagfonds hielden het stikstof- en ammoniakrekenmodel en het implementatiemodel van het RIVM tegen het licht. De industrie en het verkeer spelen volgens het fonds een veel grotere rol bij de uitstoot en neerslag van stikstof dan uit de cijfers van het instituut blijkt. Boeren zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden in Nederland en niet voor 46 procent.

 

In het RIVM-rapport wordt de industrie voor slechts 1 procent verantwoordelijk gehouden voor de stikstofuitstoot. In de RIVM-berekeningen is de werkelijke uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden door relatief kleine industriële bedrijven niet meegenomen, zo stellen de onderzoekers verder. Voor de industrie geldt namelijk een ondergrens van 10.000 kilo per jaar. Dit is een hoeveelheid die ongeveer gelijk staat aan de uitstoot van gemiddeld 30 veehouderijen. Alleen van de veehouderijen zijn gedetailleerde uitstootgegevens bekend: van elke koe, varken en kip weet de overheid precies op welk bedrijf ze staan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 februari 2020 - 15:58