De NFO ontvangt van leden meldingen dat muizen zich tegoed doen aan jonge fruitbomen. Ook in en bij de loodsen worden ze vaker gespot, let dus goed op. De foto’s tonen het beeld van actuele schade op een 3,5 hectare groot appelperceel met 2 jaar oude bomen in de Betuwe. Dit perceel was voorheen weiland en ligt wat hoger en dus op wat drogere grond. Door het hele perceel zitten aangetaste plekken, het hele wortelgestel is weggeknaagd. Daarbij komt dat de schade zich nog voortzet en het is maar afwachten hoe het perceel gaat uitlopen dit voorjaar. De teler heeft nu het plan om het perceel aan te aarden in de hoop op nieuwe wortelvorming. Dit voorjaar worden alle dode en twijfelbomen ertussenuit gehaald en vernieuwd.
Doordat bomen nog in winterrust staan, is het mogelijk dat meer telers voor verrassingen komen te staan dit voorjaar! De NFO gaat binnenkort in gesprek met het Faunafonds om de problematiek te bespreken. Momenteel is er geen vergoeding vanuit het Faunafonds omdat muizen een niet beschermde soort zijn.

Kijkend naar de ontwikkeling van een muizenplaag dan is het risico op een plaag groter gedurende milde winters. Daarnaast zorgen een warm voor- en najaar voor een langer voortplantingsseizoen.
Ook in de akkerbouw zijn dit jaar veel meer meldingen, zoals aangevreten product in de bewaring.

Hou houd ik muizen weg?

  • Het land onder water zetten is volgens experts de oplossing, maar dat is natuurlijk voor een fruitperceel zeer lastig. Wel is er een mogelijkheid om dit te proberen tussen twee teelten in of bij een perceel dat van weiland naar boomgaard gaat.
  • Voor bestrijding in het voorjaar torenvalkkasten plaatsen.
  • Bij nieuwe plantgat boren versus plantsleuven vrezen. Niet wetenschappelijk bewezen, maar met sleuven frezen zou er een makkelijk looppad kunnen ontstaan van boom naar boom.
  • Substrado fruitteeltbomengrond van Loonbedrijf G.J. van Doorn. Het mengsel bestaat uit goed uitgerijpte compost en er is perliet bijgemengd, een stof waar muizen geen fan van zijn. Daarnaast is er Biovin aan toegevoegd, dat zorgt voor afbraak van oude wortelresten en tevens een stimulator is voor nieuwe wortels.
  • Voorkomen dat gras lang de winter in gaat.
  • Chemische bestrijding is er niet. Enkel voor bestrijding van mollen en woelratten zijn er de mollentabletten (hiervoor is licentie 4 nodig).
  • Zorg dat er geen voedsel in de boomgaard aanwezig is. Verwijder dus afgevallen fruit, zorg dat er weinig onkruid op de zwartstrook staat
Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 februari 2020 - 15:55