De Agro Vertrouwensindex is in het derde kwartaal van 2019 opnieuw gedaald. Hoewel niet eerder zo’n lage index gemeten is sinds de start in 2013, zijn nog altijd meer boeren en tuinders positief dan negatief gestemd. Vooral melkveehouders en glastuinders waren negatiever dan een kwartaal geleden.
In de opengrondstuinbouw, waaronder ook fruitteelt valt, daalde het vertrouwen slechts licht. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemming daalde iets, terwijl de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn nagenoeg gelijk bleven in de opengrondstuinbouw.

Elk jaar wordt, in het derde kwartaal, één extra vraag gesteld in de enquête voor de Agro Vertrouwensindex. Dit jaar was de stelling: De EU en Nederland willen een klimaatneutrale economie in 2050. Dit biedt mijn bedrijf kansen.
Uiteraard is 2050 nog ver weg, maar uit de antwoorden van ondernemers blijkt dat genuanceerd over deze stelling wordt gedacht:
 

Kijk voor een uitgebreide toelichting op de Agro Vertrouwensindex op agrimatie.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 november 2019 - 17:51