Tijdens het overleg tussen het Landbouw Collectief en minister Carola Schouten is niet alleen gesproken over de stikstofproblematiek, maar ook over een effectief gewasbeschermingsmiddelenbeleid en snellere toelating. Gerard van den Anker was namens de fruitsector aanwezig tijdens dit overleg: “Ik heb uitgelegd dat ondanks dat de stikstofproblematiek niet speelt in de fruitsector, het sentiment wel hetzelfde is. De nood is hoog en de kloof is groot. Het speelveld wordt steeds ongelijker, terwijl de politiek beloofd heeft het speelveld gelijker te maken. Eerst kregen we de kostenverhoging vanwege de WAB en nu weer de verhoging van het stroomtarief vanwege de ODE. Dat zorgt voor onzekerheid en dat het handelingsperspectief in de gewasbescherming op korte termijn knelt. Daar moet snel meer ruimte in komen.”
De minister was ervan onder de indruk dat het collectief zo breed gedragen wordt door alle sectoren. Ze ziet aanknopingspunten om verder me de sector te praten en zegde toe dat dit zeker niet het laatste gesprek zal zijn. Van den Anker: “Er zijn verwachtingen gewekt naar aanleiding van dit gesprek. Het is nu aan de politiek om het ook waar te maken.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 november 2019 - 19:32