Meerdere NFO-leden in verschillende kringen hebben te maken gekregen met controles tijdens de oogst. In de afgelopen dagen werden vooral controles uitgevoerd in Gelderland en Utrecht. Multidisciplinaire teams – meestal bestaande uit vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie, gemeente, tolken, brandweer, waterschap en politie – komen onverwacht langs en leggen bedrijven stil.

De controles worden door telers en werknemers als zeer intimiderend ervaren. De NFO heeft de Arbeidsinspectie meerdere malen verzocht de intimidatie zoveel mogelijk te beperken. We hebben de indruk dat gehoor wordt gegeven aan deze oproep, maar desondanks blijven de controles veel impact hebben.

Aandachtspunten tijdens controles

De controles richten zich sowieso op de arbeidsomstandigheden en op arbeidsmarktfraude. Uiteraard heeft u de zaken goed op orde, maar het helpt als u de informatie makkelijk kunt laten zien tijdens de controle. De inspecteurs kunnen dan vlot werken en de pluk kan (hopelijk) vlot weer verder. Zaken waar bijvoorbeeld op wordt gelet zijn:

  • Heeft u een RI&E en een contract met een Arbo-dienstverlener? Graag wijzen we u nog op de Arbocatalogus voor onze sector: Fruitteelt | Arbocatalogus (stigas.nl)
  • Werkt u eerlijk? Er wordt wat dit betreft gecontroleerd op een aantal belangrijke wetten. Denk aan de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Daarnaast controleert de Arbeidsinspectie op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen of internationale werknemers daadwerkelijk werkzaamheden mogen verrichten in Nederland. Voor dit alles kan een inspecteur ter plekke werknemers ondervragen en een (uren-)administratie inzien. Ook kan hij vorderen dat (delen van) de administratie wordt afgegeven om later te kunnen controleren.
  • Houdt u zich aan de Arbeidstijdenwet en kunt u middels registratie laten zien dat de mensen pauze hebben? Werk- en pauzetijden kunt u vast (laten) leggen op dit formulier: wk-18-do-NFO-Invulschema-arbeidstijden-v02.pdf (nfofruit.nl).

Een inspectie duurt meestal een dagdeel. Na afloop ontvangt u per post een terugkoppeling in de vorm van verbetervoorstellen. Als er overtredingen worden gevonden, kunt u een waarschuwing, eis, boete of anderszins krijgen.

Meer informatie

Op een speciale pagina van de Werkgeverslijn over inspecties vindt u veel informatie. Ook vindt u er links naar twee podcasts met interviews met medewerkers van de Arbeidsinspectie: Inspecties: ben jij goed voorbereid? – Werkgeverslijn

Via de tool Zelfinspectie.nl: Eerlijk, gezond en veilig werk | Zelfinspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u zelf checken of u de zaken op orde heeft. Deze tool werkt anoniem; u kunt de resultaten wel opslaan als pdf en printen en tijdens de controle overleggen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 september 2022 - 16:15