Arbeid is een belangrijk thema in de fruitteelt. Op veel bedrijven bepaalt arbeid een derde – of zelfs meer! – van de kostprijs. De NFO volgt de ontwikkelingen op dit vlak op de voet en probeert hier ook invloed op uit te oefenen. We publiceren hier regelmatig over in deze nieuwsbrief en in het blad Fruitteelt.

Veel telers vinden het daarnaast interessant om te leren van collega’s of om mee te denken over vraagstukken van andere telers. Daarom willen we als NFO in kaart brengen of er belangstelling is voor een studieclub rondom het thema arbeid en werkgeverschap. Hierin komen de zaken aan de orde die u belangrijk vindt. Komt deze studieclub van de grond, dan zal deze worden begeleid door Peter Baltus van de NFO.

Lijkt het u interessant om samen met uw collega’s een dergelijke studieclub te vormen? Stuur dan een mail naar pbaltus@nfofruit.nl. Bij voldoende belangstelling zal de club worden opgericht. We zullen dan in overleg bekijken hoe vaak we bij elkaar komen en in welke vorm (online, ‘live’, et cetera).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 september 2022 - 16:12