Hoewel de fruitsector niet direct betrokken is bij de stikstofproblematiek, is er vanuit de NFO alle begrip voor de protesten die boze boeren gisteren op diverse plaatsen in het land hielden. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “De agrarische sector wordt keer op keer geconfronteerd met nieuwe rapporten en visies die leiden tot onrust. Waar de sector juist behoefte aan heeft is rust. Dat zou gecreëerd moeten worden door begrip te hebben voor agrarisch ondernemers en beter te kijken naar hóe plannen gerealiseerd kunnen worden. Maar daar lijkt men rücksichtslos aan voorbij te gaan.
De veehouderij is op dit moment het lijdend voorwerp, maar ook onze sector kan zomaar meegesleurd worden in de waan van de dag. Daarom alle begrip dat boeren boos zijn en emoties tonen. Het gaat om het bestaansrecht van boerenbedrijven die al generaties lang bestaan.
Ook voor onze sector is waakzaamheid geboden. We moeten in gesprek blijven met beleidsmakers, ze laten zien dat ons verhaal klopt en zorgen dat ze dat begrijpen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juli 2021 - 17:15