Een delegatie ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bracht vanochtend – op uitnodiging van de NFO en LTO – een bezoek aan het fruitbedrijf van de familie De Kat Angelino in Kesteren. Zij wilden weten waar de werkgever tegenaan loopt als het gaat om arbeid, verloning, cao’s, enzovoorts. De input werd zeer positief ontvangen en opgepakt.

Ina, Dick en Roy De Kat Angelino telen appels en peren, op een oppervlak van 23 hectare. Gedurende het jaar hebben zij één vaste medewerker, in het oogstseizoen werken ze met zo’n vijftien seizoensarbeiders. Deze worden ondergebracht in eigen AKF-gecertificeerde huisvesting. Onder meer de sterke stijging van de loonkosten – circa 30 procent in anderhalf jaar- werd benoemd als punt van zorg. Dit verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse fruittelers, aangezien de loonkosten voor piekarbeid in de omringende landen fors lager liggen. Daar komt nog bij dat de teelt met wegvallende middelen steeds moeilijker wordt.

Ook het grote verschil tussen de loonkosten en datgene wat de werknemer netto in handen krijgt, kwam aan bod. “Dit is niet fair”, zegt Peter Baltus, specialist Arbeid en Werkgeverschap bij de NFO. “Daarnaast werd aangehaald dat het onredelijk is dat fruittelers een hoge WW-premie voor seizoensarbeiders betalen, terwijl deze medewerkers niet eens in aanmerking komen voor een dergelijke uitkering.”

Ook kwam naar voren dat de cafetariaregeling – waarbij de meerkosten die seizoensarbeiders in Nederland maken fiscaal gunstig verrekend kunnen worden – heel belangrijk is voor de sector en dat het zaak is dat deze blijft bestaan. Verder werden de specifieke aspecten van kortdurende huisvesting besproken, zoals dat aan de orde is op het bedrijf van de familie De Kat Angelino.

Baltus kijkt met een goed gevoel op het bezoek terug. “De delegatie van het ministerie was heel geïnteresseerd en stond open voor de input vanuit onze sector. Ze willen het beleid echt laten aansluiten bij de praktijk; dat is een goede zaak.”

De familie De Kat Angelino deelt die mening en heeft het bezoek als positief ervaren. Ze hebben volgens eigen zeggen alle relevante zaken waar ze tegenaan lopen kunnen inbrengen.

Foto’s: Diana Eleveld, LTO Nederland

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 juni 2024 - 16:45