Wat is het duurzame verhaal van de fruitsector en hoe communiceer je dit naar buiten? Deze twee belangrijke vragen stonden centraal tijdens het middagprogramma op de jaarlijkse sponsoren- en jongerendag van Proeftuin Randwijk, die op 4 juni plaatsvond. Tijdens de rondleidingen ’s avonds voor de supporters was de gewasbescherming van de toekomst een belangrijk thema. Zowel hard- als steen- en kleinfruittelers werden hierover bijgepraat. Voor de biologische telers, die via Prisma bijdragen aan het onderzoek, was er ’s middags een rondleiding op het biologisch perceel van de proeftuin.

Tijdens het middagprogramma gaf wetenschapsjournalist Hidde Boersma een prikkelende en inspirerende lezing over de benadering van duurzaamheid. Daarna volgenden workshops met discussies over systeemonderzoek en communicatie.

In de avond lag de nadruk op het thema gewasbescherming. Binnen het programma Weerbaarheid in de Praktijk, waarin de sector via FRUITVOORUIT.NL bijdraagt, is gewasbescherming van de toekomst een belangrijk thema. Voor hardfruit wordt er in Conference, Elstar en het robuuste ras Bloss (WUR29) bekeken op welke manier ziekten en plagen kunnen worden beheerst met het middelenpakket dat over vijf jaar (waarschijnlijk) beschikbaar is. Inmiddels lopen de proeven drie jaar en wordt steeds duidelijker waar de grenzen binnen het toekomstige middelenpakket liggen. Tijdens de rondgangen kwamen de knelpunten in de verschillende teelten aan bod. Bij peer is het met name perenknopkever die moeilijk beheersbaar is gebleken, hoewel met een najaarsbespuiting met Gazelle en heel secuur weghalen van de jonge larven ervoor heeft gezorgd dat de situatie niet verder uit de hand is gelopen.

Ook vruchtboomkanker is een zorg. Zowel in Conference als bij Bloss/WUR29 gaf het schema van de toekomst – zonder captan en Folicur – een sterke verhoging van de aantasting. Bij Elstar is de verwachting dat bloedluis met het wegvallen van Movento en Pirimor een probleemplaag gaat worden. Op de proeftuin is bloedluis nog geen probleem, maar wanneer bloedluis de kop opsteekt lijken er weinig mogelijkheden om de plaag te beheersen.

Voor rode bes komen middelen tegen bewaarrot onder druk te staan. Ook daaraan wordt op de Proeftuin onderzoek gedaan binnen het programma Weerbaarheid in de Praktijk met 50% minder middelengebruik op verschillende toepassingsmomenten, het gebruik van een hechter, Ferticel-bemesting, het eerder sluiten van de overkapping en nog meer.

Bij zoete kersen wordt gezocht naar alternatieve bestrijdingsmethoden voor  de bestrijding van Drosophila Suzukii.  Ook dat vindt deel plaats binnen het programma Weerbaarheid in de Praktijk.

Hoofdfoto: Johan Sonneveld geeft uitleg over onderzoek rode bes

Een welkomstwoord door Dirk van Hees 

Onderzoek naar wegvangen pruimenzaagwesp met wit paklint.

Johan Sonneveld bij rassenonderzoek kers

Foto’s: Caroline van Assche

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 juni 2024 - 16:52