In het kader van de Amerikaans-Nederlandse samenwerking ‘Orchard of the future’ heeft in de week van 19 tot 24 mei een delegatie van fruittelers, onderzoekers en eigenaren van technologiebedrijven uit Washington State een bezoek aan Nederland gebracht. Dit bezoek werd georganiseerd door WUR, de Nederlandse ambassade in Washington DC, NL-works en FME.

De delegatie bezocht de fruitteeltbedrijven van René Bal in Kwadendamme, Sander Verstegen in Opijnen, Peter Baars in Eck en Wiel, Van Haaften Fruit in Wadenooijen en Frans Rijk in Dronten. René Bal heeft de delegatie laten zien wat er op dit moment al mogelijk is met datamanagement en bloesemdunning, Peter Baars toonde hoe hij werkt met een autonome precisiespuit en Sander Verstegen en Frans Rijk lieten in samenwerking met Aurea Imaging zien dat zij met toepassing van precisietechnieken een egaler gewas kunnen realiseren in de boomgaard. Bij Van Haaften maakte de delegatie kennis met het zuiveren van sorteerwater met behulp van ozon.

Daarnaast bracht de delegatie onder meer een bezoek aan de WUR-Campus in Wageningen, Proeftuin Randwijk en aan verschillende bedrijven waaronder Munckhof Fruittech Innovators, Agromanager, BBLeap, Agrocares en Optiflux.
De delegatie was vooral onder de indruk van waar WUR mee bezig is op het gebied van sensing en robotisering, en van hoever wij in Nederland zijn met precisie spuittechniek. In juli gaat een delegatie van Nederlandse fruittelers en teeltadviseurs een tegenbezoek brengen aan de fruitsector in Washinton State.
Lees verder onder de foto.

Het is nu 8 jaar geleden dat op initiatief van de NFO, FME en WUR onder de titel ‘Fruit 4.0’  gestart is met verschillende projecten rond precisiespuiten, datamanagement en robotica. Vanuit deze projecten is nationaal en internationaal een waardevol netwerk ontstaan van onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties die elkaar op dit vlak versterken. In het oog springend daarbij is de internationale samenwerking tussen Nederlandse en Amerikaanse partners onder de noemer ‘Orchard of the Future’.

Dit samenwerkingsverband is gericht op de ontwikkeling en het in de markt zetten van technologische innovaties voor toepassing in de boomgaard door kennis, technologie en financiering samen te brengen. Op dit moment resulteert dit in een constructieve samenwerking tussen onderzoekers en studenten van WUR, Oregon en Washington State University en de Washington Tree Fruit Research Commission. Voor bedrijven die deelnemen aan dit samenwerkingsverband betekent dit dat zij makkelijker toegang krijgen tot de Nederlandse en/of Amerikaanse markt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 mei 2024 - 16:47