Afgelopen week hebben de EU-lidstaten opnieuw niet gestemd over het captan-voorstel van de Europese Commissie. Deze had exact hetzelfde voorstel – alleen gebruik in permanente kassen – ingebracht als van afgelopen maart. In de afgelopen maanden zijn voldoende lidstaten overtuigd geraakt van het feit dat het verlies van captan te grote gevolgen heeft voor de Europese fruitteelt.
De komende maanden zal de Europese Commissie met een voorstel moeten komen dat wel voldoende draagvlak krijgt. De Nederlandse lijn is tot nu toe teleurstellend. Nederland steunt de forse inperking van het captan-gebruik. In Nederland wordt geen afweging gemaakt tussen de grote gevolgen van het verdwijnen van captan voor de fruitteelt en de beoordeling van EFSA. De wetenschappelijke beoordeling is voor het huidige kabinet leidend. De NFO blijft inzetten op een evenwichtige beleidsafweging tussen de risico’s voor het milieu en de gevolgen voor de teelt van fruit in Nederland. Tegelijkertijd is het nodig dat gewerkt wordt aan het beschikbaar komen van nieuwe ‘schoenen’, voordat de oude (captan) weggegooid kunnen worden.

Klik hier voor eerdere berichtgeving over het captan-voorstel van de Europese Commissie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 mei 2024 - 16:49