Vorige week hebben meerdere veiligheidsregio’s slachterijen gesloten vanwege coronabesmettingen onder arbeidsmigranten. Omdat arbeidsmigratie, mede door de gebeurtenissen in de slachterijen, niet in een positief daglicht staat is het voor de fruitteeltsector van belang  om te blijven investeren in goede arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Zo kunnen we het goede voorbeeld laten zien. Dit is tevens de beste garantie om voor de sector hanteerbare regels te houden. De NFO blijft zich inzetten om met in achtneming van de corona maatregelen een werkbare situatie op fruitteeltbedrijven te houden. Lees hierover meer in Fruitteelt van aanstaande vrijdag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 juni 2020 - 19:06