Vorige week hebben meerdere veiligheidsregio’s slachterijen gesloten vanwege coronabesmettingen, ook in de fruitsector liggen er bedrijven onder een vergrootglas. NFO-beleidsmedewerker Martijn Donker: “Doordat in de vleesverwerkende industrie in overgrote mate met arbeidsmigranten wordt gewerkt, komt deze wijze van werken steeds meer onder het politieke vergrootglas te liggen. Dit heeft gevolgen voor de fruitteelt en andere sectoren, bijvoorbeeld de bouw en distributiecentra, waar met arbeidsmigranten wordt gewerkt.”

Aanjaagteam arbeidsmigranten
In mei is het “aanjaagteam arbeidsmigranten” onder leiding van Emile Roemer ingesteld. Dit team gaat adviezen geven over coronamaatregelen en voor de langere termijn op alle thema’s rond arbeidsmigranten. Omdat arbeidsmigratie, mede door de gebeurtenissen in de slachterijen, niet in een positief daglicht staat is het alle ‘hens aan dek’ om te blijven investeren in goede arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

Wat doet de NFO?
Donker: “De negatieve berichtgeving over arbeidsmigranten zal niet op korte termijn stoppen. De NFO zal via de Taskforce Arbeid in gesprek blijven met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fruitteelt loopt in positieve zin vooruit in de omgang met arbeidsmigranten. Dat beeld komt mede voort aan de inzet voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en de stevige aandacht voor Corona preventiemaatregelen.”
De NFO organiseerde eind mei een webinar om haar leden bij te praten over de coronamaatregelen voor fruitteeltbedrijven. NFO-medewerkers gingen met elkaar in gesprek over hoe telers de maatregelen praktisch op hun bedrijf kunnen toepassen. Ook vragen van deelnemers aan het webinar werden live besproken.
Heeft u het webinar gemist? Kijk de uitzending van terug via deze link. Tevens werden de ‘Coronamaatregelen praktische uitwerking voor fruitteeltbedrijven gepresenteerd’.

De NFO meent dat wanneer arbeidsmigranten samenwonen er ook sprake is van de ‘gemeenschappelijke huishouding’. Wanneer dat aan de orde zou zijn, is vervoer ook makkelijker, dan kunnen er meer dan 2 mensen in een auto. Via de Taskforce Arbeid probeert de NFO dit te bereiken. De reeks van -negatieve- berichtgeving over arbeidsmigranten maakt het behalen van dat doel helaas niet makkelijker.

Aanvankelijk zou dit bericht in Fruitteelt verschijnen, zoals wij op 2 juni in de nieuwsbrief berichtte, gezien de actualiteit is gekozen om het online uit te brengen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juni 2020 - 15:17