Stichting AgriFacts (STAF) heeft 30 december 2019 een verzoek ingediend bij de redactie van dagblad Trouw om de onjuistheid in het artikel ‘Nederlands gezin steunt boerensector met 500 euro per jaar’ te rectificeren. Het artikel verscheen op 28 december 2019. In het artikel becijfert Trouw dat Nederlandse gezinnen 500 euro per jaar betalen aan steun voor boeren. Hoewel het om Europese boeren gaat, wordt het nieuws zodanig verpakt door Trouw dat de lezer de indruk krijgt dat het om Nederlandse boeren zou gaan. De lezer wordt op het verkeerde been gezet. In een brief legt STAF uit wat wel de juiste bedragen en berekeningen zijn en komt samengevat uit op 200 euro per gezin.
STAF verzoekt Trouw de geconstateerde onjuistheden binnen 7 dagen royaal te rectificeren in de krant en op het internet. Zo niet, dan leggen zij het artikel ter beoordeling voor aan de Raad voor de Journalistiek.
Stichting AgriFacts controleert uitingen van organisaties en bedrijven op feiten of het gebrek daaraan.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 januari 2020 - 16:24