De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat de premie op 1 januari 2020 en op 1 januari 2021 omhoog gaat. Reden hiervoor is dat het pensioenfonds er financieel niet goed voor staat. De nieuwe pensioenpremie gaat omhoog van 21,70% naar 25%. Werkgevers betalen 18,39% (in 2019 was dit 17,09%) en werknemers 6,61%. In 2021 gaat de pensioenpremie verder omhoog naar 26,4%.
De premie van 1,25% voor het voorwaardelijk pensioen (VPL) vervalt per 1 januari 2020. NFO-bestuurder René Simons die namens de NFO aan de onderhandeltafel zit, legt uit: “De VPL is omgezet in de basispremie van BPL. Het gehele VPL is namelijk ingekocht. Er was genoeg geld opgehaald en omdat het pensioenfonds er slecht voorstaat is dit zo besloten om nu in te kopen. Dit betekent dat wanneer een bedrijf failliet gaat dat er een prepensioen is voor diegene die daar nog recht op hadden. Dit is een stukje uit het verleden, dus geldt voor de oudere werknemers, dat zij nog die rechten hebben op die pensioengelden waar zij al die tijd voor betaald hebben.
“De premie voor de werkgever gaat komend jaar een klein beetje zakken. Die 1,25% van de VPL  betekent omgezet 2% BPL-premie (stukje franchise zit daar ook in). Dat is komend jaar dan 1,3% premiedaling bij werkgeverszijde omdat het VPL vervalt. Bij de werknemerspremie komt er iets bij. De totale premie stijgt dus wel, maar per saldo pakt het voor 2020 iets lager uit omdat de franchise anders valt. Met name de mensen met een inkomen onder de € 30.000,- (seizoenarbeiders en lagere lonen banen) gaan er per saldo op vooruit. Hoe lager het inkomen hoe gunstiger de pensioenpremie wordt.”
Werkgevers en administratiekantoren ontvingen eind december van BPL een e-mail over de premieverhoging. In februari worden de werknemers geïnformeerd.

Pensioenverlaging nog steeds mogelijk
De hogere pensioenpremie sluit een verlaging van de pensioenen niet uit. Dat is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2019, deze is echter nog niet bekend momenteel. Als de dekkingsgraad eind 2019 lager is dan 90%, moeten de pensioenen verlaagd worden. Eind november was de dekkingsgraad 92,4%.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 januari 2020 - 16:28