Voor tijdelijke arbeidsmigranten is het niet eenvoudig om in Nederland een Nederlands bankrekeningnummer te openen. Het handigst is dat werknemers in het thuisland een euro-bankrekening openen voordat ze naar Nederland komen. Een euro-rekening voorkomt dat er transactiekosten moeten worden gerekend voor de omwisseling van euro’s naar zloty’s of andere valuta.
Heeft een werknemer geen buitenlandse bankrekening, dan moet deze in Nederland worden geopend. Het loon van werknemers moet immers verplicht per bank worden uitbetaald. Een werknemer mag daarvoor geen gebruik maken van een bankrekeningnummer van een vriend of familielid. LTO Arbeidskracht heeft uitgezocht dat alleen de SNS bank de mogelijkheid biedt om een EU-betaalrekening te openen voor (tijdelijke) arbeidsmigranten. Voorwaarden zijn dat rekeningnemers geen Burgerservicenummer en/of adres in Nederland hebben, in de EU wonen, minimaal 18 jaar zijn, geen andere Nederlandse betaalrekening hebben en een duidelijke band met Nederland hebben.

De SNS EU Betaalrekening kan uitsluitend in een SNS-winkel worden geopend. De arbeidsmigrant moet persoonlijk aanwezig zijn en moet zich legitimeren met een paspoort of ID-kaart. Ook is het verstandig om de arbeidsovereenkomst mee te nemen.

Dit bericht is geplaatst op zondag 7 juli 2019 - 14:25