Als er één sector trots mag zijn op een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen, is het wel de Nederlandse fruitteelt. De ontwikkeling van de geïntegreerde insectenbestrijding in de fruitteelt is al in de jaren 80 gestart met uiteindelijk een vrijwel 100 procent implementatie aan het begin van de jaren 90. Al een aantal decennia lang maakt de sector volop gebruik van nuttige insecten, monitorings- en waarschuwingssystemen, feromonen, lokstoffen, groene middelen, selectieve middelen, windhagen enzovoort. Een prachtig verhaal om te vertellen aan de maatschappij.

Economisch spel
Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen. Zo vinden we nog steeds overschrijdingen van middelen in het oppervlaktewater. Technisch is er al veel mogelijk om deze overschrijdingen te verminderen. Denk aan spuitapparatuur, emissieloos erf, verwerking restvloeistoffen, plaatsspecifiek spuiten en closed transfer-systemen. Wat zou het mooi zijn als de fruitteelt hierin zou kunnen investeren! Maar helaas bevindt de sector zich in economisch zwaar weer. Investeringen in duurzame teeltsystemen worden door de keten en de consument niet uitgedrukt in een meerwaarde; geen extra euro’s voor geleverde inspanningen. Roepen dat de supermarkt meer moet betalen voor duurzaam geteeld fruit is heel gemakkelijk; ik heb het in de fruitsector echter nog niet zien gebeuren.

Btw terug naar de sector
Wil de sector verder inhoud kunnen geven aan de wensen van de maatschappij, dan zal de fruitteler daar mogelijkheden voor moeten krijgen. Hoe gaan we dit financieren? Per 1 januari is de btw op groenten en fruit verhoogd van zes naar negen procent. Waarom vloeit deze extra belasting niet terug naar de sector? Wat zou het prachtig zijn als we dit geld zouden kunnen investeren in concrete maatregelen die bijdragen aan een nog toekomstbestendigere fruitteelt!

Jolanda Wijsmuller, Bayer CropScience SA-NV
jolanda.wijsmuller@bayer.com

Dit bericht is geplaatst op zondag 7 juli 2019 - 14:26