Het areaal peer in Nederland is het afgelopen jaar opnieuw gestegen; van 9.741 ha in 2017 naar 9.971 ha. Na een opvallende stijging de afgelopen jaren bleef het areaal Beurré Alexandre Lucas in 2018 stabiel, terwijl de daling bij Doyenné du Comice gestaag doorzette, hoewel in een minimaal tempo. Conference blijft het grootste ras en neemt driekwart van het perenareaal in.
Binnen de Nederlandse appelteelt is het belang van Elstar de afgelopen vijf jaar licht gestegen. Hoewel het areaal van alle appelrassen (behalve ‘overige rassen’) de laatste jaren daalde, nam het areaal Elstar iets minder sterk af dan gemiddeld. Van het totale appelareaal was in 2018 43,8 procent ingeplant met dit ras.
Het oppervlak Junami daalde in 2018 met 20 procent fors. Ook het aantal bomen Kanzi nam af. Net als bij Junami bereikte dit ras zijn hoogtepunt qua areaal in 2016, maar sindsdien worden ook van dit ras meer bomen gerooid dan geplant.
Bij de ‘overige rassen’ was er het afgelopen jaar wel een opvallende stijging; van 864 ha naar 1.068 ha. Kijk voor de exacte arealen en producties per jaar op cbs.nl.

Tabel 1. Areaal appel per ras in 2013 en 2018.

2013 2018
Ras Areaal (ha) % Areaal (ha) %
Elstar
Golden DeliciousJonagold (incl. Jonagored)
Junami

Kanzi

Rode Boskoop

Overige rassen

3.191

430

1.828

450

414

473

1.120

40,4

5,5

23,1

5,7

5,2

6,0

14,2

2.892

213

1.318

340

435

333

1.068

43,8

3,2

20,0

5,2

6,6

5,0

16,2

Totaal 7.906 100 6.599 100

Bron: CBS

Tabel 2. Areaal peer per ras in 2013 en 2018.

2013 2018
Ras Areaal (ha) % Areaal (ha) %
Beurré Alexandre Lucas

Conference

Doyenné du Comice

Overige rassen

500

6.364

859

786

5,9

74,8

10,1

9,2

673

7.512

763

1.023

6,7

75,3

7,7

10,3

Totaal 8.509 100 9.971 100

Bron: CBS

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 april 2019 - 20:05