De overheid komt fruittelers opnieuw tegemoet bij de vaststelling van de aanwasnormen. Ook voor 2022 zullen de normen niet worden verhoogd, dit ondanks de prijsstijgingen die er zijn geweest. De belastingdienst vraagt aan de hele sector om deze norm eensluidend te hanteren, zodat de norm gangbaar is voor alle fruittelers.
Elk jaar bespreekt een werkgroep met afgevaardigden vanuit LTO Nederland, KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur), SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten), TAAK (Tuinbouw Accountants en Administratie Kantoren) en VLB (Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus) de aanwasnormen met de Belastingdienst.

Meer informatie over de landbouwnormen van 2022 vindt u op de website van de Belastingsdienst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 januari 2023 - 16:25