Vanaf 2020 komt er in België een brede weersverzekering en zal het landbouwrampenfonds gefaseerd worden afgebouwd. Ondernemers die zo’n verzekering afsluiten, ontvangen een subsidie ter hoogte van maximaal 65 procent van de jaarlijkse premie. In totaal zijn vijf aanbieders van de brede weersverzekering door de Vlaamse overheid erkend. Erkende verzekeraars zijn: KBC Verzekeringen, MS AMLIN Insurance, NV Hagelunie, Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer BA en Vereinigte Hagel.

Net zoals bij andere verzekeringen, kunnen de polisvoorwaarden – zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen en maximale uitbetaling – verschillen tussen de verzekeringen.
Om telers aan te moedigen hun gewassen te verzekeren, blijft het landbouwrampenfonds onder voorwaarden beschikbaar voor telers die verzekerd zijn. Vanaf 2020 komen ondernemers alleen nog in aanmerking voor vergoedingen uit het rampenfonds als minimaal 25% van hun bedrijfsareaal verzekerd is. Wanneer 25 tot 50% van het bedrijfsareaal verzekerd is, maakt een ondernemer aanspraak op 40% vergoeding voor niet-verzekerde teelten. Is meer dan 50% van het bedrijfsareaal verzekerd, dan ontvangt de ondernemer 80% vergoeding op niet-verzekerde teelten.
Jaarlijks daalt het percentage vergoeding vanuit het landbouwrampenfonds met een vijfde, zodat er vanaf 2025 geen vergoeding meer is uit het rampenfonds.

Bron: lv.vlaanderen.be

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2019 - 17:53